Smakuje nieprzerwanie od 1994 roku...

RODO

Obowiązki informacyjne:

1. Goście

2. Umowy cywilnoprawne

3. Realizacja umowy

4. Monitoring wizyjny

5. Reprezentacja

6. Rekrutacja

7. Pracownik

Polityka ochrony prywatności